Grond met 32966m2 | Boliqueime

Boliqueime, Loulé
  • 32966 m2 Oppervlakte terrein
  • 32966 m2 Bebouwde oppervlakte
  • 32966 m2 Bruto oppervlakte

138.500 € Referentie: CA25-169

Karakteristieken

  • Goede toegang
  • Centrale locatie
  • Energiecertificering: Niet van toepassing
  • Veld
  • Bergen
  • Veldweergave

Omschrijving

Land met 32 966m2, gelegen in Boliqueime, tussen Estrada dos Matos da Picota en BP de Boliqueime. Het ligt naast de EN 207, op de plaats die bekend staat als Três Manchinhas, naast de steengroeve van Matos da Picota.
Deze grond is bestemd voor de winningsindustrie of voor de landbouw.

Dit is een ideaal terrein voor de aanleg van infrastructuren of collectieve uitrusting van openbaar belang (erkend door de gemeenteraad), namelijk:

-Sociale voorzieningen
-Begraafplaatsen
-Opvang- en opvangcentra voor dieren
-Scheepswerven, werkplaatsen en gemeentelijke magazijnen
-Water- en rioolwaterzuiveringsinstallaties
- Installaties voor de behandeling of overbrenging van vast of gemeentelijk afval
-Elektrische onderstations
-Waterreservoirs
-Antennes voor telecommunicatie
-Composteerstations
-Pompstations voor watervoorziening en/of afvalwater
-Windparken, fotovoltaïsche parken of infrastructuur voor de productie van hernieuwbare energie

Neem contact met ons op om een bezoek te plannen.
(0)
+351 289 587 578
+351 966 488 775
info@aportuguesaimobiliaria.com
Onze website gebruikt cookies om uw bezoek te vergemakkelijken   Cookies policy