Gouden visa

Na de wijzigingen in het stelsel van verblijfsvergunningen voor investeringsactiviteiten (ARI), waarbij in 2015 de investeringen van buitenlanders werden uitgebreid tot gebieden als stadsherstel of wetenschap, ligt er in 2020 een nieuw voorstel van de PS op tafel.

Uit dit voorstel blijkt dat het de bedoeling is de verkrijging van visa te beperken tot de regio's in het binnenland, met uitsluiting van Lissabon en Porto. Deze maatregel is gericht op decentralisatie en het aantrekken van de aandacht van investeerders naar andere delen van het land.

De wijzigingen van 2015 maakten het mogelijk verblijfsvisa te verlenen aan personen die bijvoorbeeld "onroerend goed verwerven waarvan de bouw ten minste 30 jaar geleden is voltooid of dat gelegen is in een gebied voor stadsherstel en dat herstelwerkzaamheden uitvoert aan het verworven onroerend goed" waarvan de waarde gelijk is aan of groter is dan 350 000 euro.

Degenen die kapitaal overdragen ten bedrage van een half miljoen euro of meer voor de aankoop van participaties in investerings- of risicokapitaalfondsen die gericht zijn op de kapitalisatie van kleine en middelgrote ondernemingen, komen eveneens in aanmerking, evenals degenen die kapitaal overdragen ten bedrage van 250 duizend euro of meer voor investeringen of steun aan artistieke productie, herstel of onderhoud van het nationaal cultureel erfgoed.

Bovendien kunnen ook personen die kapitaal overdragen dat 350.000 euro of meer bedraagt en dat bestemd is voor onderzoeksactiviteiten die worden ontwikkeld door openbare of particuliere instellingen voor wetenschappelijk onderzoek die in het nationale wetenschappelijke en technologische systeem zijn geïntegreerd, een permanent verblijfsvisum krijgen.

Sinds de invoering in oktober 2012 tot 2018 zijn 6 962 goudvisa verleend, met een totale investering van meer dan 4 miljard euro.  China is het land waaraan de meeste goudvisa zijn toegekend, met Brazilië op de tweede plaats.

(0)
+351 289 587 578
+351 966 488 775
info@aportuguesaimobiliaria.com
Onze website gebruikt cookies om uw bezoek te vergemakkelijken   Cookies policy